Czym jest kurs walutowy? Jakimi rzeczami się odróżniają deprecjacja od dewaluacji walut?

Kurs walutowy stanowi cenę pieniądza innego kraju wyrażona w walucie krajowej. Innymi słowy, jest to informacja, ile jednostek waluty krajowej należy wydać, aby nabyć jednostkę waluty innego kraju.  DEWALUACJA – Zrealizowana z inicjatywy władz monetarnych (obniżka wartości pieniądza danego państwa, w odwołaniu do wartości pozostałych walut. Jej zadaniem jest podniesienie konkurencyjności krajowych producentów, z racji tego że czyni ona wytworzone przez nich towary tańszymi za granicą. Rezultaty dewaluacji są krótkotrwałe, gdyż wpływają na podniesienie poziomu inflacji (drożeją dobra z importu). Oprócz tego dewaluacja zrealizowana w […]

Więcej