Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) poinformowała o starcie wysyłania roboczych sygnałów nawigacyjnych przez nowe dwie satelity pracujące w obrębie znanego pod nazwą Galileo – europejskiego odpowiednika systemu GPS. Poszerza to zapełnienie nieba przez system nawigacyjny Galileo. Orbitery Galileo numer 9 jak również 10 zostały ustawione na orbicie 11 września 2015 r. Po przeprowadzeniu wielotygodniowych, skomplikowanych testów na orbicie, potwierdzono ich działanie zgodne z oczekiwaniami. W szczególności, z wykorzystaniem 20-metrowej anteny na terenie siedzibie ESA w Belgii, przeprowadzono pomiary częstotliwości fal radiowych generowanych z tych satelitów, by sprawdzić kształt sygnału jak również jego rozdzielczość.

Sprawdzono do tego poprawność współpracy z naziemną siecią systemu satelitarnego Galileo. Testy były koordynowane z Galileo Control Centres znajdującego się w Oberpfaffenhofen w Niemczech a także w mieście Fucino we Włoszech. W pierwszej bazie badano nadawanie komend jak również kontrolowanie orbiterów, a w drugim kontrolowanie przesyłania danych nawigacyjnych dedykowanych odbiorcom. Testy zakończyły się satysfakcjonującymi wynikami nawet nieco wcześniej niż zakładał harmonogram. 29 stycznia b.r. orbitery rozpoczęły przekazywanie właściwych informacji nawigacyjnych. ESA prowadzi aktualnie także testy dwóch nowych satelitów do nawigacji (o numerze 11 a także 12), które zostały wystrzelone 17.12.15 r. Natomiast satelity nr 13 a także 14 odbyły niedawno badania przed wystrzeleniem w centrum ESTEC mieszczącego się w Noordwijk na obszarze Holandii a następnie zostały schowane do magazynowania w oczekiwaniu na start.

Tymczasem w Niemczech ma miejsce produkcja 12 następnych satelitów Galileo. Pełny system nawigacyjny Galileo ma liczyć 24 satelity. Aktualnie emitowane sygnały do nawigacji pozostają w formie „tymczasowej” – wykorzystuje je branża satelitarna do opracowania produktów i usług, jakie przyszłości zostaną dane użytkownikom.